Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały

Aktualności 19 Stycznia 2016

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 18 stycznia 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu  uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z 18 stycznia 2016r.  

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.).
W terminie od 7 stycznia  2016r. do 14 stycznia 2016r. Burmistrz Gminy    i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach     w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.
W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.
do góry