Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie z dnia 14 marca z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu ...

Sprawozdanie z dnia 14 marca z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu ...

Aktualności 16 Marca 2016

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 marca 2016r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.239 ).

W terminie od 07 marca 2016 roku do 13 marca 2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

top_baner
do góry