Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie z 15 stycznia 2016r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu ...

Sprawozdanie z 15 stycznia 2016r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu ...

Aktualności 18 Stycznia 2016

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  z dnia 15 stycznia 2016 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z radą działalności pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)

W terminie od 7 stycznia 2016r. do 14 stycznia 2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 stycznia 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

top_baner
do góry