Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie z 10 lutego 2016r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym ...

Sprawozdanie z 10 lutego 2016r. z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym ...

Aktualności 10 Lutego 2016

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 10 lutego 2016 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzeniaWieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2013-2017, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r.

  

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 z 10 lutego 2016 r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

W terminie od 1 lutego 2016 r. do 8 lutego 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzeniaWieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny na lata 2013-2017, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r., dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.


Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014r.

do góry