Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie z 10 czerwca 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...

Sprawozdanie z 10 czerwca 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...

Aktualności 10 Czerwca 2016

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10 czerwca 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

10 czerwca 2016r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymiw art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.239).

W terminie od 02 czerwca 2016 r. do 08 czerwca 2016r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dają cmożliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 10 czerwcaa 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do góry