Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017r.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 grudnia 2017r.

Aktualności 29 Grudnia 2017

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.)

 

W terminie od 21 grudnia 2017r. do 28 grudnia 2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

 

Pliki do pobrania:

1. - Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  dnia 29 grudnia 2017 r.

do góry