Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej ...

Aktualności 7 Sierpnia 2017

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa”.Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 25 lipca 2017r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn.zm.).

 

W terminie od 17 lipca 2017r. do 24 lipca 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa”, dając możliwość ww. podmiotom wyrazić swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki. W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku bądź uwag do projektu przedmiotowej uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej 25 sierpnia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa”.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 lipca 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa”.

top_baner
do góry