Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku

Aktualności 21 Marca 2018

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 21 marca 2018r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450).

W terminie od 14 marca 2018 roku do 20 marca 2018 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych

top_baner
do góry