Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji ...

Aktualności 19 Czerwca 2017

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 19 czerwca 2017r.

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2016.1817 z późn.zm.).

W terminie od 9 do 16 czerwca 2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot.przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 czerwca 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.


Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
do góry