Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej ...

Aktualności 18 Sierpnia 2017

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach wsprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 17 sierpnia 2017r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.).

W terminie od 9 sierpnia 2017r. do 16 sierpnia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”, dając możliwość ww. podmiotom wyrazić swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki. W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku bądź uwag do projektu przedmiotowej uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej 25 sierpnia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia17 sierpnia 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”. 
top_baner
do góry