Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 lutego 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 lutego 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały ...

Aktualności 23 Lutego 2017

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 23 lutego 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

23 lutego 2017r.

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2016 poz.1817).

W terminie od 16 lutego 2017r. do 22 lutego 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pełna treść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 23 lutego 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

do góry