Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały ...

Aktualności 14 Kwietnia 2017

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z 12 kwietnia 2017 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016r. 1817 z późn.zm.)

W terminie od 4 kwietnia 2017r. do 11 kwietnia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii,  ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związkuz powyższym na sesji Rady Miejskiej 28 kwietnia 2017r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały ws. przyjęcia regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Plik do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

top_baner
do góry