Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały ...

Aktualności 7 Grudnia 2016

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 7 grudnia 2016 roku

 

z przeprowadzonych konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)

W terminie od 29 listopada do 7 grudnia 2016 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce–Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, dając możliwość ww. podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

W ww. okresie żaden podmiot nie wyraził opinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

 

Plik do pobrania:

1. Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 grudnia 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

do góry