Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...

Aktualności 27 Września 2017

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Sprawozdanie

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 27 września 2017 roku

z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2016 roku poz.1817 z późn.zm.).

W terminie od 18 do 25 września 2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłosił przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania,i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, dając możliwość w/w podmiotom wyrażać swoje opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacj i wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot.przedmiotowej tematyki.

W w/w okresie żaden podmiot nie wyraziło pinii, ani nie złożył wniosku i uwag do projektu uchwały.

W związku z powyższym na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2017 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przedstawi projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania ,i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Pełna teść sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.


Pliki
do pobrania:

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wynikis portowedo góry