Strona główna/Urząd/Aktualności/Sprawdzili, co się dzieje z odpadami

Sprawdzili, co się dzieje z odpadami

Aktualności 5 Października 2014

Gdzie trafiają wytwarzane przez nas odpady i co się z nimi dzieje? Jak wygląda jedna z najnowocześniejszych w kraju instalacja przetwarzania odpadów i czy to możliwe, że wysypisko śmieci to zielone wzgórza z hodowlą kóz afrykańskich?

 

     4 października mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mieli okazję zobaczyć jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce i zarazem pierwszą w naszym regionie nowoczesną mechaniczno-biologiczną instalację przetwarzania odpadów. Rankiem, spod siedziby UGiM, wyruszyli autobusem do siedziby przedsiębiorstwa Komart w Knurowie – odbiorcy odpadów wytwarzanych na terenie gminy.

Od początku swego istnienia, czyli od 1991 roku Spółka kładzie ogromny nacisk na minimalizowanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko naturalne oraz wspiera zrównoważony rozwój i minimalizuje negatywne działanie na środowisko naturalne. 

„Pracujemy zgodnie z Zintegowanym Systemem Zarządzania  według restrykcyjnych europejskich norm, system zapewnia właściwe zarządzanie jakością oferowanych klientom usług, a także pozwala ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez zarządzanie środowiskowymi aspektami naszych działań - wyjaśniał Janusz Rożański, wiceprezes PPHU Komart Sp. z o.o. - Nie ustępujemy technologii stosowanej na zachodzie Europy, warto podkreślić, że to my stanowimy dla innych krajów przykład dobrych praktyk. Odwiedzają nas wycieczki z Norwegii, Francji czy Niemiec” - dodał.

 

            Celem bezpłatnego wyjazdu organizowanego przez Wydział Gospodarowania Odpadami UGiM było zapoznanie mieszkańców z budową i przeznaczeniem składowiska odpadów, zasadami segregacji odpadów, linią sortowniczą, nowoczesną i zaawansowaną technologicznie kompostownią, sposobami unieszkodliwiania odpadów.

Uczestnicy wycieczki, mieli okazję sprawdzić co dzieje się z odpadami zebranymi z terenu gminy, dlaczego tak ważna jest segregacja u "źródła", jakie surowce wtórne odzyskujemy z odpadów segregowanych, zdobyć także wiele innych informacji. Podobało się dużym i małym uczestnikom wycieczki. Dla dzieci ogromne maszyny i ciekawostki podawane przez oprowadzających stanowiły nie lada frajdę.

„Mam nadzieję, że była to doskonała lekcja edukacyjna, która na długo zapadnie uczestnikom w pamięci” - powiedziała naczelnik Wydziału Gospodarowania Odpadami Elżbieta Student.

 

„Potocznie o wysypisku śmieci myśli się tak, że to jeden duży dół, do którego wsypuje się odpady i to koniec naszej pracy. Mieszkańcy, którzy nas odwiedzają nie kryją swojego zdumienia. Maja większa wiedzę na temat gospodarowania odpadami, większą świadomość ekologiczną. Wiedzą, że warto prawidłowo sortować odpady” - podsumowywał J. Różański.

Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn zostali zapoznani z całym cyklem, któremu poddawane są w firmie Komart odpady. „Zaczęliśmy oprowadzanie od wjazdu śmieciarki, następnie waga, sortownia, cały ciąg technologiczny sortowni, składowisko, proces składowania odpadów poprzez wykorzystanie biogazu, a na koniec kompostowanie odpadów, gdzie przetwarzana jest frakcja biologiczna”- relacjonował J. Różański.

 

           Wycieczka zainicjowała działania promocyjne w ramach kolejnego projektu Ekoakcja-segregacja.

Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarowania odpadami prowadzone są przez UGiM od początku wprowadzenie w życie nowych przepisów, ale już niebawem nabiorą tempa i większego rozmachu. Wydział Gospodarowania Odpadami, Biuro Funduszy Zewnętrznych oraz rzecznik UGiM opracowali na nową kampanię promocyjną i pozyskali środki finansowe z WFOSiGW na jej realizację.

W kampanii będziemy przekonywać o konieczności sortowania odpadów oraz przypominać najważniejsze zasady sortowania w gospodarstwach domowych. W ramach projektu postaną nowe plakaty, ulotki, uatrakcyjniona zostanie strona internetowa ekoakcja-segregacja.pl , zaproponujemy także mieszkańcom udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Celem konkursu będzie przedstawienie pracy plastycznej, makiety architektonicznej lub rzeźby wykonanej z surowców wtórnych. Finałowe prace zostaną zaprezentowane w przestrzeni publicznej. Ekspozycje zostaną opatrzone informacjami dotyczącymi konkursu, każdej pracy towarzyszyć będą plakaty zachęcające do segregacji odpadów oraz dyspensery z ulotkami promującymi działania proekologiczne. Planuje się umieszczenie prac w przestrzenie publicznej, aby dotrzeć z komunikatem i promocją zachowań proekologicznych do jak najszerszego grona mieszkańców. Dla najmłodszych mieszkańców, po ogromnym sukcesie gry Ekomemory, zaplanowano kolejne edukacyjne gadżety, a wśród nich m.in. ekopuzzle, kształtujące umiejętność logicznego myślenia, wdrażające dzieci do zgodnej rywalizacji i przede wszystkim zapoznające z zasadami segregacji odpadów.

  

do góry