Strona główna/Urząd/Aktualności/Spotkanie z Zarządem JSW KOKS SA

Spotkanie z Zarządem JSW KOKS SA

Aktualności 21 Września 2017

Wczoraj, z inicjatywy Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się spotkanie przedstawicieli JSW KOKS SA z władzami Gminy i Miasta, radnymi oraz przedstawicielami dzielnic i sołectw. To kolejne spotkanie, zwołane przez Burmistrza, w sprawie likwidacji Koksowni oraz niepokoju społecznego, wywołanego informacją o ewentualnej budowie instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych. Jak już wcześniej informowaliśmy, podczas poprzedniego spotkania z JSW, które odbyło się w Urzędzie, Burmistrz wraz z Pełnomocnikiem ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki Grzegorzem Wolnikiem, zdecydowanie przedstawili swoje negatywne stanowisko w sprawie nowej inwestycji, na co otrzymali zapewnienie o wstrzymaniu zamierzeń. Podczas wczorajszego spotkania Zarząd Koksowni potwierdził zaniechanie prac, które miały zmierzać do uruchomienia budzącego sprzeciw zakładu.

 

„Zaprosiłem Państwa dziś na spotkanie, ponieważ sprawa koksowni, jej likwidacji oraz dalszych działań na terenie obecnego zakładu budzi sporo emocji i kontrowersji – rozpoczął burmistrz W. Janiszewski. - Dziękuję serdecznie Zarządowi JSW KOKS SA za przybycie, dziękuję także przedstawicielom Rady Miejskiej, Rad Dzielnic i Sołectw za udział w tym ważnym spotkaniu. Zachęcam do dyskusji, do zadawania pytań, które mają rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości, a zarazem wątpliwości ,które zgłaszają nam mieszkańcy Gminy i Miasta.”

Członkowie zarządu JSW Koks SA przedstawili prezentację multimedialną dotyczącą działalności koksowni, w której odnieśli się również do zarzutów pod adresem zakładu, omówili również krótko sposób likwidacji koksowni.

„Zapewniamy, że likwidacja koksowni będzie przeprowadzona w sposób bezpieczny. Powołaliśmy specjalną komisję w JSW SA, która określiła procedury bezpiecznego wyłączenia z ruchu Koksowni „Dębieńsko”, opracowała również projekt instrukcji w tym zakresie. Projekt instrukcji przekazano inspektorom WIOŚ podczas aktualnej kontroli zakładu” - podkreślili przedstawiciele JSW KOKS SA.

W sprawie likwidacji zakładu głos zabrał również Prezes Zarządu JSW KOKS SA Janusz Adamczyk: ”Nie jesteśmy w stanie wypełnić nowych przepisów unijnych tzw. dyrektyw BAT. Po dokonaniu analiz ekonomicznych, dostosowanie zakładu do wyśrubowanych norm byłoby nieopłacalne. Musielibyśmy wydać mniej więcej tyle, za ile można zbudować nową baterię. Braliśmy również pod uwagę aspekty społeczne – niechętną postawę ekologów wobec zakładu oraz uwarunkowania rynkowe” - zaznaczył.

Przedstawiciele JSW zwrócili także uwagę na troskę o pracowników spółki i starania firmy, dotyczące zapewnienia im nowych miejsc pracy.

Prezes J. Adamczyk odczytał list p.o. Prezesa Zarządu JSW SA Daniela Ozona skierowany do mieszkańców Czerwionki-Leszczyn: 

Szanowni Państwo!

Filarami działalności Grupy JSW są szacunek dla jej Pracowników oraz lokalnych społeczności, z których się wywodzą, a także stała troska i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego, w ramach realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju.

Nieustannie czynimy starania, aby nasza działalność uwzględniała opinię oraz głos osób, które zamieszkują w pobliżu zakładów produkcyjnych Grupy JSW. Dbamy także o zapewnienie należytego bezpieczeństwa Pracownikom oraz Mieszkańcom terenów sąsiadujących z zakładami produkcyjnymi.

W związku z powyższym, uwadze Zarządów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz JSW KOKS SA nie uszedł fakt, że pośród Mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny narasta zaniepokojenie związane z ewentualnym wykorzystaniem terenu Koksowni „Dębieńsko” w procesie przetwarzania słonych żużli aluminiowych.

Działalność biznesowa sprowadza się w JSW do ciągłego analizowania możliwości ścieżek rozwoju oraz potencjalnych inwestycji, a także oceny zalet oraz wad dostępnych rozwiązań. Dlatego też pragnę Państwa uspokoić, że po wnikliwej analizie dostępnych materiałów, a także opinii wyrażonych zarówno przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, naszych pracowników jak i władze lokalne, zdecydowaliśmy zaniechać dalszych prac, które zmierzałyby do ewentualnego wykorzystania terenu koksowni „Dębieńsko” w procesie przetwarzania słonych żużli aluminiowych.

Powyższe nie oznacza oczywiście, iż zaniechamy dalszych działań, które nakierowane są na zagospodarowanie w przyszłości terenu koksowni „Dębieńsko” , wiemy bowiem jak istotne zagospodarowanie tych zasobów, oraz utrzymanie miejsc pracy w regionie.

Jedną z rozważanych możliwości jest rozpoczęcie budowy przez JSW KOKS SA nowoczesnego tj. w pełni przyjaznego dla środowiska zakładu produkcji węgli i koksów aktywnych, który funkcjonowałby w oparciu o surowce dostarczane przez Grupę JSW. Inwestycja taka mogłaby pozwolić wykorzystać w pełni potencjał tkwiący w Mieszkańcach Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy minimalnym obciążeniu dla środowiska naturalnego.

Jestem przekonany, że interesy Grupy JSW, mieszkańców oraz władz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny są w tym przypadku zbieżne, mamy więc nadzieję, że uda się kontynuować rzetelny i transparentny dialog społeczny, który jest niezbędny dla naszego wspólnego sukcesu. Chciałbym Państwa zapewnić, że podjęcie przez Grupę JSW działań inwestycyjnych będzie poprzedzone stosownymi konsultacjami z udziałem Mieszkańców oraz władz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Po zakończeniu prezentacji głos zabrali: radny Bogdan Knopik, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czerwionka Centrum Marek Paluch oraz Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów Adam Karaszewski.

B. Knopik w imieniu radnych podziękował za zorganizowanie spotkania i jednoznaczną deklarację dotyczącą wycofania się z projektu instalacji przetwarzania słonych żużli aluminiowych. A. Karaszewski zwrócił się z apelem do Zarządu JSW Koks o informowanie społeczności lokalnej o dalszej działalności koksowni. „Społeczność lokalna jest doświadczona. Ludzie przywykli tutaj do przemysłu, ale w ich imieniu proszę o informowanie , co do dalszych działań na terenie obecnie funkcjonującej Koksowni „Dębieńsko”, również po to, aby przeciwdziałać niepokojom społecznym”- podkreślał A. Karaszewski.

Sprawę procedur związanych z ewentualnym uruchomieniem instalacji przetwarzania żużli omówił zastępca burmistrza Andrzej Raudner, zwracając uwagę na niezgodność założeń zakładu z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta.

Spotkanie zakończył burmistrz W. Janiszewski:

„W tym miejscu muszę podziękować wszystkim tym, którzy sprzeciwili się decyzji o utworzeniu instalacji do przetwarzania żużli aluminiowych na terenie Czerwionki-Leszczyn, bo działania tych osób miały ogromny i kluczowy wpływ na dzisiejszą decyzję zarządu JSW. Dziękuję zarówno mieszkańcom, jak i i radnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Mamy świadomość, że likwidacja koksowni nie będzie łatwa. Wiemy również, że to Państwo, jako Zarząd JSW podejmiecie w pewnym momencie decyzję, jak wykorzystacie teren koksowni. Chciałbym, abyście pamiętali, aby ta decyzja została podjęta z dbałością o środowisko i wpisywała się w od dawna prowadzone w gminie działania proekologiczne. Oczekujemy ciągłej dyskusji z Państwem i informacji, co można na tym terenie zrobić. Bardzo prosimy o podjęcie dialogu. Mówię to tym przede wszystkim w trosce o stworzenie i utrzymanie miejsc pracy dla naszych mieszkańców, bo oni są w tej sprawie najważniejsi” - powiedział burmistrz.  

do góry