Strona główna/Urząd/Aktualności/Spotkanie organizacji pozarządowych w Stanowicach

Spotkanie organizacji pozarządowych w Stanowicach

Aktualności 11 Czerwca 2013

We wtorek, 6 czerwca br. w Stanowicach odbyło się spotkanie integracyjne organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Inicjatorem i gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Stanowice, które w ramach realizowanego właśnie programu "Seniorzy aktywizują społeczeństwo" przeznaczyło na ten cel jeden z eventów.

Prezes Stowarzyszenia Gertruda Ossysek witając przybyłych opowiedziała pokrótce o tym jak w 2007 roku zostało ono założone i czym przez te lata się zajmowało. Swoją wypowiedź dołączyła też była Prezes i jedna z założycielek Stowarzyszenia Anna Frycz podkreślając, że cała niemal działalność odbywała się na zasadzie wolontariatu i że, wymagała wiele wysiłku, ale też przynosiła szczególną satysfakcję.

Na poparcie tej tezy stanowickie dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Beaty Babilas, która w przeszłości włączona była w pracę świetlicy pozaszkolnej – działającej bardzo prężnie, jako jeden z programów, na które Stowarzyszenie zdobyło dotację.

Następnie Wiceprezes Stowarzyszenia Mariusz Maniszewski opowiedział o nowych czasach, czyli o programie "Seniorzy aktywizują społeczeństwo" adresowanym do starszych mieszkańców wsi. Podkreślił wagę obecnego spotkania i wyraził nadzieję na pozytywne jego skutki na przyszłość.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się więc z przeszłą i bieżącą działalnością Stowarzyszenia, przedstawić organizację, którą reprezentują, ale przede wszystkim i taki był cel tegoż spotkania – lepiej się poznać, wymienić doświadczeniem, poglądami i nawiązać współpracę w niełatwej, ale jednak niezwykle wdzięcznej pracy społecznikowskiej.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski podziękował wszystkim organizacjom za ich pracę i podkreślił, że wypełniają one tę przestrzeń, gdzie nie docierają działania gminy. Deklarował też jak najdalej idące poparcie i pomoc dla wszelkich społecznych inicjatyw mających ubogacać życie mieszkańców.

Ogólnie rzecz biorąc spotkanie to, było cenną wymianą doświadczeń dla gości i gospodarzy, a wszyscy mogą liczyć na wzajemne wsparcie na przyszłość.

top_baner
do góry