Strona główna/Urząd/Aktualności/Spotkanie Noworoczne w Czuchowie

Spotkanie Noworoczne w Czuchowie

Aktualności 11 Stycznia 2018

Początek stycznia obfituje w organizowane w poszczególnych dzielnicach i sołectwach Spotkania Noworoczne z udziałem społeczności lokalnych oraz przedstawicieli samorządu. Jedno z nich odbyło się w miniony wtorek w Świetlicy Dzieci i Młodzieży w Czuchowie. Podczas spotkania, poza życzeniami na Nowy Rok, omówiono także najważniejsze zadania, które zostaną zrealizowane w dzielnicy.

 

Adam Karaszewski, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czuchów podziękował wszystkim zebranym - zarówno mieszkańcom Czuchowa, jak i przedstawicielom samorządu - za aktywne włączanie się w życie dzielnicy, przychylność, współpracę i zaangażowanie.


Do życzeń i podziękowań dołączyli się także Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.

 

W spotkaniu uczestniczyli także: Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik, radni Rady Miejskiej – Stefania Szyp i Antoni Procek, laureat Karolinki 2017 Alojzy Stawinoga, księża parafii w Czuchowie ks. proboszcz Andrzej Marcak, ks. wikariusz Tomasz Kasperowicz, dyrektor MOK -u Mariola Czajkowska, MOSiR-u Michał Cichoń, dyrektor SP nr 6 Grażyna Gola, przedstawiciele Klubu Sportowego Płomień Czuchów, KGW Czuchów, przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, rada dzielnicy Czuchów.


Burmistrz omówił także sprawę przeprowadzenia konsultacji społecznych dla mieszkańców dzielnicy ws. zmiany nazwy ul. Szewczyka, które odbędą się także 17.01. godz.18.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Czuchowie. Poruszył także temat planowanej likwidacji koksowni „Dębieńsko” oraz wstępnych rozmów z JSW SA na temat uruchomienia w tym miejscu nowego zakładu.

Wicestarosta M. Profaska przedstawił zrealizowane w ostatnim roku inwestycje z zakresu remontów dróg powiatowych, omówił także plany remontu ul. Cmentarnej w Czuchowie. Wicestarosta podziękował za współpracę ze strony Gminy i Miasta, dzięki której można realizować oczekiwane przez mieszkańców dzielnicy zadania.

Z kolei plany rozwoju klubu sportowego Płomień Czuchów przedstawił skarbnik klubu Eugeniusz Staniczek.


Podczas Spotkania Noworocznego wystąpiły Klaudia i Kasia Chwołka

do góry