Strona główna/Urząd/Aktualności/Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców

Aktualności 8 Lipca 2010

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na 4 spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców pt:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.
Dotacje inwestycyjne dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna /przedsiębiorstwa

Spotkania, odbywać się będą w głównych miastach Subregionów, w godz. 10.00 – 14.30:

Częstochowa, 2 lipca 2010 r. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Sala Sesyjna,
Chorzów, 6 lipca 2010 r. Urząd Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, Sala Posiedzeń Rady Miasta, II piętro pokój 236,
Bielsko – Biała, 8 lipca 2010 r. Budynek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, Sala Konferencyjna,
Rybnik, 14 lipca 2010 r. Budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 maja 31, I piętro pokój 200

Każde ze spotkań poświęcone będzie możliwościom ubiegania się o dofinansowanie 
w ramach Poddziałania 3.2.1.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką.

Spotkania będą miały charakter nieodpłatny. 
W celu wzięcia udziału w spotkaniu w Subregionie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go na adres zgloszenia@scp-slask.pl  lub faxem pod numer 032 743 91 61. 
Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczościwww.scp-slask.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Zgłoszenia uczestników będą potwierdzane drogą mailową. Z tego względu prosimy 
o wskazanie adresu mailowego, na który powinno zostać przesłane potwierdzenie ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

W razie pytań prosimy o kontakt z Komórką ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Małgorzata Trzcińska malgorzata.trzcinska@scp-slask.pl, Adriana Witkowska-Konieczny adriana.witkowska@scp-slask.pl  i Jolanta Romańczuk-Sorek jolanta.romanczuk@scp-slask.pl  tel. (032) 743 91 65.

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem. 

Harmonogram spotkań obejmuje:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Powitanie
Poddziałanie 3.2.1 - informacje podstawowe
10.15 – 11.15 Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy cz. I – poruszanie się 
po WAP, dane wnioskodawcy
11.15 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.00 Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy cz. II – opis projektu, wydatki w projekcie a kwalifikowalność wydatków, wskaźniki projektu i obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie
13.00 – 13.30 Poczęstunek
13.30 – 14.30 Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy cz. III – załączniki 
do wniosku, podsumowanie, elementy podlegające ocenie 
i uzupełnieniu; najczęściej popełniane błędy w dokumentacji

do góry