Strona główna/Urząd/Aktualności/Sołtysi odebrali nagrody w Senacie RP

Sołtysi odebrali nagrody w Senacie RP

Aktualności 8 Czerwca 2013

7 czerwca 2013 r. w Senacie odbył się finał konkursów "Sołtys roku 2012" i "Sołectw@ w sieci" połączone z zorganizowana z konferencją "Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy". W obu konkursach triumfowali przedstawiciele Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Tytuł "Sołtysa roku" odebrała Jolanta Szejka z Bełku, a nagrodę za najlepszą stronę internetową w województwie śląskim - Bernard Strzoda wraz z administratorami poratalu www.palowice.net . Laureatom towarzyszył Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w UGiM Grzegorz Wolnik.

Na zdjęciu od lewej: G. Wolnik, J.Szejka, J. Iwanicka - red. naczelna Gazety sołeckiej, B. Strzoda, M. Karwot, Ł.Malcharek

Na zdjęciu od lewej: G. Wolnik, J.Szejka, J. Iwanicka - red. naczelna Gazety sołeckiej, B. Strzoda, M. Karwot, Ł.Malcharek  

Konkurs "Sołtys Roku" od 11 lat organizują redakcja Gazety sołeckiej i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. Tytułem "Sołtysa Roku 2012" uhonorowano dwunastu najbardziej aktywnych lokalnych liderów polskiej wsi w tym Jolantę Szejkę z Bełku w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny. "Bardzo dziękuję laureatom za zaangażowanie. Za to, że poświęcacie swój cenny czas i umiejętności dla mieszkańców. W tej sposób działacie dla dobra wspólnego, a wasze inicjatywy udowadniają, jak pięknie funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie" - powiedziała Joanna Iwanicka, redaktor naczelna Gazety Sołeckiej – współorganizatora konkursu.

"Istotne zmiany w przepisach, w tym utworzenie – jakże potrzebnego funduszu sołeckiego – nie zapewnią pożądanych efektów, jeśli zabraknie ludzi – takich, jak nasi laureaci. Zaangażowani, nieliczący godzin swojego prywatnego czasu poświęconego wsi, ludzie z pasją, cieszący się zaufaniem społecznym, obdarzeni zdolnością przekonywania i negocjacji. Jestem zaszczycony, bo dzięki temu wydarzeniu możemy dziś gościć w Senacie elitę polskiej wsi" - gratulował laureatom Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. 

Konkurs na najlepszą wiejską stronę internetową "Sołectwa@ w sieci" zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest zwalczanie wykluczenia cyfrowego na wsi poprzez promocję dobrych praktyk. Do konkursu zgłoszono ponad 230 stron internetowych ze wszystkich województw. Do finału zakwalifikowano 16 stron. W województwie śląskim pierwsze miejsce przyznano serwisowi: www.palowice.net

"Poprzez konkurs chcemy promować najlepsze przykłady realizowane przez e-liderów lokalnych" – mówił Patryk Węgierkiewiczz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

"Jestem wdzięczny administratorom strony, a zarazem mieszkańcom sołectwa, którzy z własnej inicjatywy w znakomity sposób realizują działanie - Palowice w sieci" - mówi sołtys Palowic Bernard Strzoda

W spotkaniu w Senacie uczestniczyli również administratorzy zwycięskiej strony internetowej Palowic – Łukasz Malcharek i Marcin Karwot.

"To była piękna i wzruszająca uroczystość. Jestem pod ogromnym wrażeniem – komentuje "Sołtys roku" Jolanta Szejka. - Usłyszałam wiele miłych słów pod adresem sołectwa Bełk i naszej wspólnej pracy. Poza pucharem, statuetką, listami gratulacyjnymi i dyplomami otrzymałam także… żółty rower z tabliczką "Sołtys roku". Pewnie nie raz mieszkańcy zobaczą, jak przemierzam na nim Bełk".

Konferencja "Fundusz sołecki – doświadczenia i perspektywy"

"Cieszę się, że dziś spotykają się tu dwie bardzo ważne i najstarsze instytucje polskiego państwa – sołtys i Senat" – mówił przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł, otwierając konferencję. Podkreślił, że od 2010 r. wzrasta liczba gmin, które wyodrębniają fundusz sołecki z budżetu. W 2010 r. taką decyzję podjęło 54% gmin, a w 2013 r. – 57%, co oznacza, że z funduszu skorzysta 22 516 sołectw. Na fundusz sołecki przeznaczono 400 mln zł, w 2012 r. wykorzystano 233 mln zł.

Ilona Matysiak z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie mówiła o funkcjonowaniu funduszu sołeckiego z perspektywy socjologicznej. Wskazała na widoczne zróżnicowanie regionalne w korzystaniu z funduszu. Na jego wyodrębnienie rzadziej decydują się gminy w centralnej i północno-wschodniej Polsce. Zdaniem Ilony Matysiak, należałoby zastanowić się, dlaczego 1/3 uprawnionych gmin nie decyduje się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Mówiąc o roli funduszu sołeckiego, podkreśliła, że przede wszystkim wzmacnia on podmiotowość wspólnot wiejskich oraz poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, umożliwia realizację różnorodnych przedsięwzięć w sołectwach, a także wzmacnia pozycję sołtysów i pozwala odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców wobec sołtysa. Wśród wyzwań związanych z funduszem jako najważniejsze wymieniła zaangażowanie mieszkańców.

Wyniki kontroli funkcjonowania funduszu sołeckiego w 2012 r., przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, przedstawiła Alicja Szczepanik, dyrektor delegatury NIK w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzono w 46 urzędach gmin na terenie 9 województw. Badano m.in. tworzenie funduszy, rozdysponowanie jego środków i ich wykorzystanie. NIK pozytywnie oceniła funkcjonowanie funduszu sołeckiego. Alicja Szczepanik podkreśliła, że główne ograniczenia w funkcjonowaniu i tworzeniu funduszu wynikały z wielkości środków przysługujących poszczególnym sołectwom oraz restrykcyjności przepisów ustawy o funduszu sołeckim, które w pewnym stopniu utrudniały wykonywanie zadań z nimi związanych.

W opinii senatora Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, aby fundusz sołecki przyniósł sukces, potrzebne jest także uelastycznienie przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Wskazał na brak możliwości zmian w funkcjonowaniu funduszu w trakcie roku budżetowego czy łączenia środków przysługujących kilku sołectwom. Należałoby też uprościć zasady organizowania zbiórek publicznych. Ważne są też budowanie wiedzy i promocja dobrych praktyk. 

fot.:  Łukasz Malcharek, Hanna Piórecka-Nowak

List gratulacyjny Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Jolanty Szejki:

List-Gratulacyjny-Prezydent-RP

do góry