Strona główna/Urząd/Aktualności/Sołeckie inicjatywy z dofinansowaniem

Sołeckie inicjatywy z dofinansowaniem

Aktualności 19 Lipca 2018

Wczoraj, w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju, zostały podpisane umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Gminami, w ramach konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez Gminy zadań istotnych dla sołectw.

 

Umowy, w imieniu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, podpisał Zastępca Burmistrza Andrzej Raudner. Do konkursu zadań Gmina zgłosiła inicjatywy z wszystkich sześciu sołectw i każda z zaplanowanych inwestycji otrzymała dotację w wysokości 10 tys. zł z puli środków województwa. 

Umowy dotyczą udzielenia przez Województwo Śląskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa śląskiego.

„Chcemy oddać inicjatywę tym, którzy najlepiej wiedzą, czego konkretnie potrzebują. To swego rodzaju budżet obywatelski dla wsi ” - zaznaczał marszałek Wojciech Saługa.

W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 4,8 mln zł. Zgłoszonych zostało ponad 400 projektów, z czego 343 uzyskały dofinansowanie. 

„Pamiętajmy, że bez rzeczy małych, nie byłoby wielkich. To kolejny mechanizm, który Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny może realizować na swoim terenie, dążąc do poprawy integracji i zaangażowania mieszkańców w rozwój swojej społeczności” - powiedział Zastępca Burmistrza A. Raudner.

Dzięki konkursowi przedsięwzięć inicjatyw lokalnych, sołectwa mają szansę zrealizować te zadania, które wedle społeczności są najpilniejsze.

„Przy tego typu projektach, nawet niewielkie wsparcie finansowe skutkuje bardzo dobrymi efektami - społeczny charakter przedsięwzięć pobudza aktywność mieszkańców i integruje społeczność. Ważne, że mieszkańcy sami mogli wskazać swoje potrzeby. Nawet te niewielkie inwestycje, dla małych społeczności, mają ogromne znaczenie” - dodała Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych.

W przypadku sołectw z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny są to głównie zadania związane z tworzeniem atrakcyjnej przestrzeni publicznej, jako miejsca służącego integracji i wypoczynkowi mieszkańców wsi.

„Dla społeczności środowisk wiejskich dużą przeszkodą w realizacji własnych celów i pomysłów jest ograniczona ilość środków finansowych. Ten program to doskonała szansa dla wszystkich sołectw. My jesteśmy aktywni: korzystamy z funduszu sołeckiego, inicjatywy lokalnej z puli środków gminnych, różnorodnych konkursów grantowych, a teraz wsparcia wojewódzkiego. Cieszymy się, że stwarza się dla nas tyle możliwości pozyskiwania środków, dzięki czemu nasze sołectwo rozwija się i pięknieje” - podkreślała, obecna podczas wczorajszego wydarzenia, sołtys Bełku Jolanta Szejka.

O pomoc finansową w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa za pośrednictwem swoich gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowały zadania inwestycyjne, a następnie wskazały je gminie, jako istotne dla sołectwa.

 

Zadania zgłoszone przez sołectwa Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny:

Bełk: „Rozbudowa placu rekreacyjnego przy ośrodku zdrowia w Bełku”
Zadanie pn.: „Rozbudowa placu rekreacyjnego przy ośrodku zdrowia w Bełku” jest kontynuacją prac wykonanych w latach 2013-2017, które doprowadziły do powstania miejsca do rekreacji i wypoczynku. Prace te były wykonane przez mieszkańców sołectwa Bełk we współpracy z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obecny etap prac polegać będzie na wydzieleniu dwóch obszarów o wymiarach 2x3m, na których zostaną zamontowane nowe urządzenia do siłowni zewnętrznej, tj. wiosła i prasa nożna oraz masażer i prostownik pleców. Teren, na którym będą ustawione w/w urządzenia, zostanie uporządkowany i wyłożony kostką betonową. Prace przy montażu urządzeń wykona ich producent ze względu na specjalistyczny sprzęt (dźwig), zaś przygotowanie terenu pod montaż urządzeń oraz położenie obrzeży chodnikowych i kostki betonowej wykonają mieszkańcy sołectwa Bełk. W ramach prac społecznych zostanie również uporządkowany teren.

Książenice: „Renowacja płyty boiska treningowego w Sołectwie Książenice”
Boisko treningowe w Sołectwie Książenice służy przede wszystkim dzieciom i młodzieży do treningu piłki nożnej. Obecnie w sezonie trenują na nim 2 grupy dzieci, po 2 razy w tygodniu. Aby dobrze opanować technikę gry w piłkę, boisko musi być równe i równomiernie porośnięte trawą. Obecnie boisko nie spełnia tych warunków. W ramach zadania planowane jest nawiezienie ok. 40 ton dobrej ziemi, przygotowanie gruntu, wysianie trawy, sporządzenie instalacji wodnej, nawożenie i opryskanie rosnącej trawy w celu wyhodowania murawy na której będzie można ćwiczyć. Członkowie i sympatycy lokalnego klubu część prac przy renowacji boiska wykonają społecznie w ramach wkładu własnego.

Palowice: „Organizacja imprezy plenerowej - Budowa wiaty drewnianej w Palowicach” 
Inicjatywa polegająca na budowie wiaty drewnianej to działanie, które w środowisku mieszkańców Palowic jest omawiane od kilku lat. W tym czasie zdążyło ewoluować i dojrzeć. Pomysł na naszą Inicjatywę Lokalną to nie tylko stworzenie stałej infrastruktury uzupełniającej to, co już w Palowicach jest. Biorąc pod uwagę bezinteresowne zaangażowanie mieszkańców w życie Sołectwa, poprzez chociażby organizację spotkań czwartkowych dla dzieci, wydarzeń kulturalnych, spotkań integracyjnych i wielu innych aktywności, budowa wielofunkcyjnej wiaty będzie narzędziem do jeszcze efektywniejszego wykorzystywania lokalnej infrastruktury w celu realizacji działań dla mieszkańców. Zaproponowana Inicjatywa ma na celu integrację różnych grup społecznych oraz pozwoli wzbogacić sołectwo o nową infrastrukturę i otworzy kolejne nowe możliwości realizacji zadań mających pozytywne oddziaływanie na mieszkańców nie tylko Palowic, ale również całej Gminy.

Przegędza: „Zakup namiotu oraz kompletów biesiadnych dla Sołectwa Przegędza”
W ramach promocji Sołectwa Przegędza planuje się organizację imprez plenerowych, integracyjnych z następujących okazji: Dzień Dziecka, Rozpoczęcie Lata, Dożynki, Odpust Parafialny, Pieczenie Kartofla, Festyn Strażacki, Przekazywanie Tradycji Śląskich przez KGW, Festyn Szkolny. Sołectwo Przegędza nie posiada żadnej świetlicy wiejskiej, jedyną formą wspólnych spotkań pozostają imprezy plenerowe. Jak wiadomo, warunki atmosferyczne bywają bardzo różne, zatem zakup namiotu wraz kompletami ław biesiadnych jest dla sołectwa bardzo ważny.

Stanowice: „Renowacja skweru w Sołectwie Stanowice”
Renowacja skweru będzie miała na celu stworzenie atrakcyjnej, wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, dostosowanej do wymagań i potrzeb społeczności sołectwa. Zadanie będzie obejmowało nasadzenie ozdobnych drzew i krzewów, w ramach czego zakupione zostaną niezbędne elementy służące osiągnięciu ww. celu takie jak: drzewa, krzewy, ziemia. Zadanie z pewnością będzie służyło aktywnemu rodzinnemu wypoczynkowi.

Szczejkowice: „Promowanie sołectwa poprzez organizowanie imprez plenerowych, integracyjnych przez organizacje społeczne działające w Szczejkowicach”
W ramach zadania planuje się zakup namiotu imprezowego o wymiarach 6x12 m wraz z stołami i ławkami.

Mieszkańcy Szczejkowic mają możliwość integracji zarówno pokoleniowej, jak i w promowaniu sołectwa w czasie festynów (dożynki, festyny szkolne, strażackie, wiejskie). Zakup tego sprzętu jest podyktowany przez warunki atmosferyczne w trakcie imprez, z uwagi na komfort uczestników. Ma na celu podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym, pogłębianie integracji społeczności i poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

do góry