Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 16 Lutego 2018

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
23
lutego 2018r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 26 stycznia 2018 roku i 14 lutego 2018 roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2018,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. emisji obligacji komunalnych,

 4. przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2018 roku,

 5. zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 6. zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach,

 7. zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022",

 8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1” – etap 2.

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry