Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 18 Sierpnia 2017

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.U.Woj.Śl.z 2003r. Nr 81 poz.2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
25
sierpnia 2017r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul.3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołów z sesji zwyczajnej w dniu 23 czerwca 2017 roku i nadzwyczajnej w dniu 28 lipca 2017 roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 2. zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztową”,

 3. zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojną”,

 4. zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Księdza Hanuska”,

 5. nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice,

 6. zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”,

 7. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017, poz. 3008),

 8. zmiany uchwały Nr XXXIX/336/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

 9. zamiaru połączenia filii Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach, znajdujących się w Dębieńsku Starym i Dębieńsku Wielkim,

 10. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXVIII/330/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,

 12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

 1. Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020.

 2. Informacja nt.bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry