Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Kwietnia 2017

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 (Dz.
U.Woj.Śl. z 2003r. Nr 81poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
28
kwietnia 2017r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Zgłaszanie przez radnych uwag do porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 marca 2017 roku.

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,

 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 3. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 4. zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy,

 5. przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 6. przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 2. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

 

top_baner
do góry