Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 13 Maja 2016

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.U.Woj.Śl. z 2003r. Nr 81poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
 odbędzie się
20 maja 2016r. (piątek) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 kwietnia 2016r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 • zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2016 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 • ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 • zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny,

 • zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

 • przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy,

 • przekazania majątku Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy,

 • wyrażenia zgody na budowę altany drewnianej na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Palowicach,

 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach wojewódzkich,

 • przejęcia od Województwa Śląskiego zadań p.n. „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Szczejkowice”, „Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 924 w m. Czuchów” oraz „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi wojewódzkiej 924 w m. Czerwionka”,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 2. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 5. Zakończenie.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                   (-) Bernard Strzoda

do góry