Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 15 Kwietnia 2016

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl. z 2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn.zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
22
kwietnia 2016r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 18 i 29 marca 2016r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2015,

 4. rozpatrzenie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

 5. ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyDiament Biznesu,

 6. poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii,

 7. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,

 8. zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny,

 9. przekazania składnika majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 10. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tejże umowy,

 11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry