Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 11 Marca 2016

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
18 marca 2016 r. (piątek) o godz. 12.00
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 stycznia 2016 r. i 19 lutego 2016 r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej G i M Czerwionka-Leszczyny,

 • przyjęcia Planu pracy i Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 • w Czerwionce-Leszczynach na 2016 rok,
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Dębieńsko 1”,

 • zmiany uchwały Nr XXVIII/360/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013-2017”, zmienionej uchwałą Nr XLIV/580/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 maja 2014 r.,

 • zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,

 • nadania Statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Zarządowi Dróg Służbom Komunalnym w Czerwionce-Leszczynach,

 • przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 roku,

 • nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Zespole Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach,

 • zmiany uchwały Nr XXIX/378/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny,

 • wyrażenia zgody na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach zabudowanego kompleksem czterech garaży,

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach za rok 2015.

 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Wspierania Rodziny za rok 2015.

 3. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 4. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 6. Zakończenie.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                       (-) Bernard Strzoda

do góry