Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Grudnia 2012

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz. 13:00 
w sali Rady Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach.Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu,
4/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
5/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości 
z dotychczasowym najemcą.

3. Zakończenie. 


                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                             (-) dr inż. Marek Profaska

do góry