Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 10 Grudnia 2015

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8marca1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1515)

zwołuję sesję zwyczajną

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach na dzień

17 grudnia 2015r. (czwartek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 listopada 2015r.

 3. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.

 5. Informacja o bieżącej korespondencji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. zmiany Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2015,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 3. Uchwały Budżetowej GiM Czerwionka-Leszczyny na rok 2016,

 4. Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Czerwionka-Leszczyny,

 5. stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2015 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,

 6. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

 7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w 2016 roku,

 8. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

do góry