Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 23 Grudnia 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl.z2003r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
30 grudnia 2014r.(wtorek) o godz. 12.30

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

  2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym,

  3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2015-2017,

  4. przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w Palowicach.

  1. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

  2. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

  3. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Bernard Strzoda

top_baner
do góry