Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 19 Września 2014

Ogłoszenie

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,

iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

odbędzie się

26 września 2014 r. (piątek) o godz. 12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r.

3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

5. Informacja o bieżącej korespondencji.

6. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014 – 2020 oraz podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku,

4) zmiany uchwały nr XXXIV/363/09 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Palowice,

5) wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji Planu Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny,

6) udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącym własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie zjazdu z autostrady A1 w Stanowicach.

8. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

9. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

11. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) dr inż. Marek Profaska

do góry