Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 22 Sierpnia 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U.Woj.Śl. z 2003 r. Nr 81poz. 2201 z późn. zm.),

informuję Mieszkańców,
sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
29
sierpnia 2014 r. (piątek) o godz.12.00

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

 

Tematyka sesji przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 czerwca 2014r.

 3. Wręczenie nagród w ramach konkursu "Własna firma-lubię to".

 4. Sprawozdanie Burmistrza GiM z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.

 5. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.

 6. Informacja o bieżącej korespondencji.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 4. emisji obligacji komunalnych,

 5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Ornontowice dotyczącego pokrycia kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Ornontowice na uczniów będących mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Ornontowicach,

 6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik dotyczącego pokrycia kwoty dotacji udzielanej na dzieci mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczęszczające do Niepublicznego Punktu PrzedszkolnegoMuzyczna Krainaw Rybniku,

 7. zmiany Uchwały Nr XXXVII/501/13 z dn.13 grudnia 2013 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Zabrze,

 8. wprowadzenia zmian do Statutu Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 9. przekazania majątku pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 12. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 13. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością drogową,

 14. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 15. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

 16. wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku komunalnym stanowiącym własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 17. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,

 18. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego "Dębieńsko 1".

 1. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.

 2. Zgłaszanie zapytań i wniosków.

 3. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 4. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) dr inż. Marek Profaska

do góry