Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 23 Kwietnia 2014

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz.
U. Woj.Śl. z 2003 r. Nr 81poz. 2201z późn.zm.),

 

informuję Mieszkańców,


w dniu 25 kwietnia 2014r. (piątek) o godz.14.30

w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego

w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja

odbędzie się

sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

 

Tematyka sesji przewiduje:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcieuchwałwsprawie:

 1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014,

 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 3. nawiązania współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Gminy Cacica w Rumunii,

 4. rozpatrzenia wezwania Pawła Kuźmińskiego z 11 marca 2014r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XL/527/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z 29 stycznia 2014r.,

 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 6. określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

 7. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 8. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu,

 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla obszaru położonego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice,

 10. szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzenie nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji-na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 11. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych.

 1. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-)dr inż. Marek Profaska

do góry