Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 20 Kwietnia 2012

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 marca 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji i Klubów Radnych Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Prezentacja idei ECDL.
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
2/ przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach za rok 2011,
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rybnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadań na drogach powiatowych,
4/ ustalenia brzmienia nazw ulic i placów w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny,
5/ przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku,
6/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy,
7/ dotycząca zmiany uchwały Nr IV/48/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Ogrodowa 6, 
8/ dotycząca zmiany uchwały Nr IV/51/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum Nr 5 w Czerwionce-Leszczynach, ul. Gliwicka 2.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Czerwionka-Leszczyny
9. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
10. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
12. Zakończenie. 
                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                    (-) dr inż. Marek Profaska

do góry