Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 8 Lutego 2011
Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
15 lutego 2011 r. (wtorek) o godz. 15.00
w sali Rady Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9.

Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w "Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka-Leszczyny" stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLV/666/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r.
3. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
4. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
5. Zakończenie. 

                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     (-) dr inż. Marek Profaska
do góry