Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Aktualności 21 Lipca 2017

 
Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.),
informuję Mieszkańców,
iż sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
odbędzie się
28 lipca 2017 r. (piątek) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalno - Edukacyjnego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 MajaTematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2017,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3) zmiany uchwały dotyczącej stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2017 rok dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
4) uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku,
5) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
3. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Bernard Strzoda


do góry