Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Aktualności 15 Grudnia 2011

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 
16 grudnia 2011 r. (piątek) o godz. 10:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 listopada 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
4/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
5/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2012,
6/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
7/ stawek jednostkowych będących podstawą kalkulacji dotacji przedmiotowych na 2012 r. dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
8/ uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych,
9/ ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych,
10/ wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny,
11/ przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok,
12/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2012 rok,
13/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie.                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                 (-) dr inż. Marek Profaska

do góry