Strona główna/Urząd/Aktualności/Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Sesja Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Aktualności 25 Października 2011

Na podstawie § 26 Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
(Dz. U. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 81 poz. 2201 z późn. zm.), 

informuję Mieszkańców, 
iż sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 
odbędzie się 28 października 2011 r. (piątek) o godz. 12:00 
w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2.


Tematyka sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 września 2011 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza G i M z realizacji uchwał Rady Miejskiej i działalności.
4. Informacja z działalności Komisji Rady Miejskiej.
5. Informacja o bieżącej korespondencji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011,
2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
3/ zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia               1 stycznia 2011 roku,
4/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,
5/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku,
6/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Palowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku,
7/ rozpatrzenia wniosku sołectwa Szczejkowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2012 roku,
8/ wyrażenia poparcia dla apelu Rady Miasta Ruda Śląska do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej,
9/ wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w najem dotychczasowemu najemcy (ZS 5),
10/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

7. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.
8. Zgłaszanie zapytań i wniosków.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
10. Zakończenie. 

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                              (-) dr inż. Marek Profaska

do góry