Strona główna/Urząd/Aktualności/Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka odpadów

Aktualności 16 Listopada 2012

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny, uboczny aspekt naszego życia. Odpady które wytwarzamy i ich selekcja, zbiórka to nasz wspólny problem, który wymaga poparcia społecznego. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych to świadome, a przede wszystkim obowiązkowe działanie na rzecz ochrony środowiska w naszej gminie i mieście. Jest więc wysiłkiem podejmowanym dla nas i dla przyszłych pokoleń.
Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów nie jest rzeczą trudną, ale wymaga minimalnego zaangażowania,wyrobienia pewnego nawyku w codziennych czynnościach. 
Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji w naszych domach, mieszkaniach i firmach już od dziś.

Korzyści wynikające z segregacji odpadów:

– zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko komunalne
– zmniejszenie szkodliwości odpadów trafiających na składowisko komunalne (selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych) 
– zwiększenie odzysku wartościowych surowców wtórnych, i najważniejsze: realizacja nałożonych przez Unię Europejską poziomów odzysku odpadów komunalnych i uniknięcie wysokich kar z tytułu niewykonania obowiązków


Obowiązkiem selektywnego zbierania objęte są następujące odpady:

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

Co jeszcze należy selektywnie zbierać?

- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
- odpady zielone.

Drogi Mieszkańcu, najpóźniej od 1 lipca 2013 r. wraz z wejściem w życie nowych przepisów ustawowych będziesz zobowiązany do uczestniczenia w systemie selektywnej zbiorki odpadów. Przy wspólnym zaangażowaniu w codzienne, racjonalne selekcjonowanie odpadów chronimy środowisko i oszczędzamy pieniądze.

top_baner
do góry