Strona główna/Urząd/Aktualności/Samorządowcy wspólnie o rozwoju regionu

Samorządowcy wspólnie o rozwoju regionu

Aktualności 27 Sierpnia 2015

Dziś w siedzibie firmy Tenneco w Stanowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa  śląskiego”.

Celem podjętych przez samorządy działań było stworzenie lepszych warunków rozwoju regionu. W skład obszaru funkcjonalnego projektu wchodzą: Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, część gmin powiatu wodzisławskiego oraz powiatu rybnickiego, w tym Czerwionka-Leszczyny.

Projekt dotyczy terenów zlokalizowanych przy autostradzie A1, której budowa zmieniła, zmodyfikowała powiązania funkcjonalne istniejące do tej pory w regionie. Specjaliści analizowali uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gmin. Na  tej podstawie określili strategiczne działania, zmierzające do rozwoju obszaru funkcjonalnego wokół A1. Zidentyfikowano więc wspólne cele rozwojowe.

 

Nieprzypadkowo na miejsce zorganizowania konferencji wybrano siedzibę koncernu Tenneco.

„Tenneco to doskonały przykład, że tereny przy autostradzie mają potencjał rozwojowy i stanowią bardzo dobrą ofertę dla inwestorów” - zaznaczył Grzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny.

G. Wolnik zwrócił także uwagę, że nadszedł czas na szeroko rozumianą współpracę, bo tylko wspólnie można skorzystać z potencjału autostrady. - „Tereny z największym potencjałem leżą zwykle na granicach naszych gmin.  Patrzymy na ten obszar, jak na wspólny potencjał ludnościowy, kulturowy, naukowy, który jest w stanie harmonijnie się rozwijać. Wspieramy się także w procesie pozyskiwania inwestorów – jeśli na terenie Czerwionki-Leszczyn powstaje nowy zakład pracy, pozytywne skutki inwestycji odczuwane są także w gminach ościennych” – podkreślał.

 

O współpracy, a nie konkurencji mówił także Janusz Koper, wiceprezydent Rybnika.

„Poszukujemy tego, co nas łączy. Zidentyfikowaliśmy nasze silne i słabe strony, wytyczyliśmy kierunki niezbędne w podjęciu działań na rzecz uatrakcyjnienia regionu i stworzenia nowych miejsc pracy” - zaznaczał J. Koper.

 

 

O atrakcyjności terenów inwestycyjnych, położonych w bliskości autostrady, mówił również Tomasz Peszke, dyrektor Tenneco Stanowice.

„Rozważaliśmy różne lokalizacje nowego zakładu Tenneco, ale obszar w Stanowicach był najbardziej atrakcyjny, głównie ze względu na sąsiedztwo autostrady – podkreślił. T. Peszke. Pytany przez dziennikarzy o plany rozwoju firmy wyjaśniał:

„To dla nas bardzo ważny dzień. Od dziś prowadzimy sprzedaż z tego zakładu. Obecnie, posiadamy w Stanowicach jedną halę produkcyjną, ale jest miejsce i przygotowany projekt na aż 4 hale. Obecnie zatrudniamy sto osób, ale już w przyszłym roku potroimy tę liczbę. Warto podkreślić, że jeden zakład pracy generuje kolejne etaty w innych sektorach gospodarki. Dla przemysłu motoryzacyjnego wskaźniki są bardzo dobre – co oznacza, że jedna osoba pracująca w tej branży generuje aż dodatkowe trzy miejsca pracy.
Efektem projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji zgodnych z przyjętymi  kierunkami rozwoju obszaru funkcjonalnego. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny opracowała dokument dotyczący budowy drogi łączącej dwie trasy wojewódzkie i uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy zjeździe z autostrady A1 w Bełku.


Gmina opracowała także Lokalny Program Rewitalizacji. W ramach partycypacji społecznej zorganizowano cykl konsultacji prowadzonych w formie warsztatowej,  opracowano również ankietę dla mieszkańców. Program rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy.

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.


 

do góry