Strona główna/Urząd/Aktualności/SP NR 8 SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW

SP NR 8 SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW

Aktualności 24 Kwietnia 2012

Do elitarnego grona "Szkół odkrywców talentów" dołączyła Szkoła Podstawowa nr 8 w dzielnicy Dębieńsko. To trzecia placówka w naszej gminie, która może poszczycić się certyfikatem.

By zdobyć tytuł szkoła musiała spełnić określone wymogi - przedstawić i udokumentować znaczące osiągnięcia uczniów w różnych obszarach. 

"Tytuł świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży" - podkreślaJoanna Berdzik, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
Dyrektor SP nr 8 – Aleksander Pyszny jest dumny z sukcesów swoich wychowanków i potwierdzenia sumiennej pracy szkoły wspaniałym certyfikatem. 
Jak podkreśla - "W szkole systematycznie prowadzonych jest wiele zajęć i kół zainteresowań. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach i zawodach o zasięgu gminnym, powiatowym, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i nawet międzynarodowym. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli sukcesów będzie jeszcze więcej, bo tak naprawdę, każdy uczeń ma talent, a zadaniem szkoły jest odkrywanie tych wyjątkowych uzdolnień" - dodaje A. Pyszny. 

Wniosek aplikacyjny złożony przez szkołę dotyczył następujących obszarów edukacji: 

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: 
zajęcia sportowe:
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i uwzględniają zainteresowania uczniów. Młodzież doskonali umiejętności techniczne i taktyczne gier zespołowych, tenisa stołowego i lekkoatletyki. Dzięki temu uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym.
Opis dokonań uczniów: 
Zawody gminne I m. sztafetowe biegi przełajowe, tenis stołowy, Igrzyska Lekkoatletyczne. II m. piłka nożna, siatkówka, 3 III.gry i zabawy Zawody powiatowe III m. piłka nożna II m.tenis stołowy Zawody gminne: II m. sztafetowe biegi przełajowe, siatkówka

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: 
zajęcia plastyczne:
Nauczyciel podejmuje działania mające na celu rozwój specyficznych uzdolnień. Indywidualizuje metody i formy pracy, dostosowuje problematykę ćwiczeń plastycznych do możliwości i oczekiwań ucznia, doskonali warsztat plastyczny. Ustawicznie rozbudza zainteresowania i zamiłowania plastyczne.
Opis dokonań uczniów: 
Międzynarodowe Konkursy Plastyczne Bohunova paleta SREBRNE PASMO i wyróżnienia. Barwy jesieni kwalifikacja do wystawy. Radość Europie Serbia wyróżnienie indywidualne. Sankhars Indie dwie nagrody. Ogólnopolski konkurs plastyczny DOM 3 kwalifikacje do wystawy.

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: 
koło języka angielskiego:
Zajęcia rozwijają umiejętności językowe uczniów poprzez intensywną pracę nad poszerzaniem bazy słownikowej, treningiem w zakresie struktur gramatycznych oraz doskonaleniem głównych sprawności językowych. Materiał obejmuje również zagadnienia związane z kulturą krajów anglojęzycznych.
Opis dokonań uczniów: 
Uczniowie zdobyli 2010r. I miejsce w gminnym Konkursie Języka Angielskiego 2010r. wyróżnienie II stopnia, a zarazem I miejsce w powiecie w Konkursie Języka Angielskiego FOX 2011r. II miejsce oraz wyróżnienie w gminnym Konkursie Języka Angielskiego.

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: 
koło języka polskiego:
Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: 
Rozwijanie zamiłowań, zdolności i umiejętności humanistycznych. Kształcenie wrażliwości uczniów i rozbudzanie ich dociekliwości oraz samodzielności w poznawaniu utworów literackich. Pobudzanie do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, zachęcanie do samokształcenia.
Opis dokonań uczniów: 
Uczniowie osiągnęli dwukrotnie I m. w Powiatowym Konkursie Recytatorskim i wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim. I m. w gminnym Konkursie Czytelniczym. I m. w gminnym Konkursie Gwarowym Mode Fafloki. Dwukrotnie III m. w gminnym Konkursie Ortograficznym oraz Konkursie Poezja wokół nas.

Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzina aktywności: 
zajęcia muzyczne:
Opis zajęć, pracy dodatkowej lub dziedzin aktywności: 
Kształcenie wrażliwości i zdolności muzycznych. Przygotowanie do śpiewu oraz do gry na instrumentach, do współtworzenia kultury muzycznej poprzez występy artystyczne w szkole i w środowisku oraz udział w konkursach.
Opis dokonań uczniów: 
Udział w imprezach szkolnych i środowiskowych. Zdobycie I miejsca w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

fot. 2-6 - M. Bobrzyk

do góry