Strona główna/Urząd/Aktualności/Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji

Aktualności 4 Stycznia 2010

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że ze względu na wejście z dniem 1 stycznia 2010 r. w życie ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników (Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji stanowiącej źródło prawa.
W związku z tym że art. 26 powołanej ustawy nakłada nowe obowiązki na urzędy terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego umieściliśmy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny link do strony Rządowego Centrum Legislacji w panelu (odnośniki do stron) co pozwoli na wgląd i pobranie całych numerów lub wybranych pozycji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Rządowe Centrum Legislacji

do góry