Strona główna/Urząd/Aktualności/Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2014r.

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2014r.

Aktualności 13 Września 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2014 roku. Wnioski można składać w terminie do 27 września 2013 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9.

Zakres przedmiotowy składanych wniosków o inicjatywę lokalną w 2014 roku powinien dotyczyć w szczególności rozbudowy lub remontu budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Inwestycyjny charakter zadań powinien przynieść konkretne efekty w zakresie poprawy warunków lokalowych.

Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie Nr 343/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej są opublikowane w BIP pod adresem internetowym: www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach w Aktualnościach.

top_baner
do góry