Strona główna/Urząd/Aktualności/Rozpoczęcie naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Rozpoczęcie naboru wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Aktualności 4 Września 2017

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2018 roku. Wnioski można składać w terminie do 30 września 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9.

Wnioski o realizację zadania publicznego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w ramach inicjatywy lokalnej mogą dotyczyć:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiące własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a także budynki i obiekty małej architektury;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 6. promocji i organizacji wolontariatu,
 7. edukacji, oświaty i wychowania,
 8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
 10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Zarządzenie Nr 450/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych oraz Zarządzenie Nr 467/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 roku są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz jako załączniki do niniejszego ogłoszenia oraz w zakładce "Ogłoszenia Burmistrza".


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 467/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2018 roku
 2. Zarządzenie Nr 450/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku, wzoru umowy o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, informacji na temat realizacji inicjatywy lokalnej oraz powołania komisji ds. inicjatyw lokalnych
 3. Uchwała Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
 4. Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
top_baner
do góry