Strona główna/Urząd/Aktualności/Rewitalizujemy Czerwionkę

Rewitalizujemy Czerwionkę

Aktualności 5 Grudnia 2014

Konferencją zakończył się projekt rewitalizacji społecznej, prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komendę Hufca Czerwionka-Leszczyny oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. To jednak nie koniec prac, których celem jest szeroko rozumiana rewitalizacja części dzielnicy Czerwionka. 

 

- Jeżeli rewitalizacja jest procesem ożywiania – miasta, gminy, części tego miasta, pewnej dzielnicy, miejscowości to miarą powodzenia rewitalizacji jest liczba podmiotów zaangażowanych w działania rewitalizacyjne. Rewitalizacja, która ma szanse się udać to taka oparta na partnerstwie, w której każdy z podmiotów ma swoją rolę do spełnienia – mówił dr Krzysztof Wrana, jeden z prelegentów.

 

Takie właśnie były działania rewitalizacyjne, realizowane na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny. Dzięki połączonym siłom trzech partnerów – Ośrodka Pomocy Społecznej, hufca ZHP i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. Przez jedenaście miesięcy uczestnicy nie tylko mogli skorzystać z szeregu aktywności takich jak kursy zawodowe, poradnictwo zawodowe, pomoc prawnika, pedagoga i psychologa, ale także włączyć się w działania na rzecz swoich najbliższych sąsiadów i lokalnej społeczności: organizowali festyny, małe remonty w swoich blokach i ich otoczeniu, tworzyli i udzielali się w lokalnych grupach działania.

 

- Nie powinno być rewitalizacji, która skupia się tylko na warstwie architektonicznej, urbanistycznej, warstwie materialnej. Tak naprawdę weryfikatorem tego, czy rewitalizacja jest udana czy nieudana, są ludzie. Ludzie, którzy angażują się w ten proces, bo jest to proces dla nich atrakcyjny, proces, w którym realizowane są projekty dla nich ważne, a równocześnie jest to proces, który tworzy produkty atrakcyjne dla odbiorcy – mówił dr Krzysztof Wrana - Miasto witalne to miasto pełne energii, miasto z tętniącymi życiem przestrzeniami, a więc rewitalizacja powinna prowadzić do generowania miejsc, w których mieszkańcy chcą się spotykać, chcą uczestniczyć w imprezach, chcą sami te imprezy organizować – dodawał.

 

O efektach rewitalizacji mówił też dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach, Marian Uherek. ZGM podczas realizacji projektu wspierał mieszkańców przy działaniach związanych z małymi remontami klatek i ich otoczenia. - Ta rewitalizacja wyznaczyła nam kierunki, jak aktywizować mieszkańców tego terenu. Mieszkańcy znaleźli też dla swojej energii dodatkowe, wartościowe możliwości działania – mówił Marian Uherek.

 

Aleksandra Chudzik natomiast mówiła o roli rewitalizacji społecznej w obszarze edukacji. - Żeby dzieci były mniej wykluczone, muszą podnosić swoją umiejętność spędzania wolnego czasu. Dlatego ważne jest, żeby najpierw myśleć o rewitalizacji społecznej, a potem o pozyskiwaniu środków na infrastrukturę. Co z tego, że dzieci dostaną np. siłownię pod chmurką, jak nie będą z niej korzystać, bo na danym terenie potrzeba np. zupełnie innej aktywności? - pytała Aleksandra Chudzik i dodawała – Zależy nam, żeby dzieci z terenów zdegradowanych sięgały coraz wyżej i wyżej, bo to prawdziwa rewitalizacja, kiedy one zostaną na tych familokach, ale będą funkcjonowały inaczej niż ich rodzice i dziadkowie – tłumaczyła Aleksandra Chudzik.

Przypomnijmy, że działaniom podejmowanym w ramach rewitalizacji społecznej towarzyszy zmiana funkcji przestrzeni publicznej w Czerwionce m.in. utworzenie CKE, wielofunkcyjnej hali czy remonty prowadzone na terenie zabytkowego osiedla familoków wraz z utworzeniem placu rekreacyjno-wypoczynkowego.

do góry