Strona główna/Urząd/Aktualności/Rewitalizacja terenu dawnego hotelu robotniczego

Rewitalizacja terenu dawnego hotelu robotniczego

Aktualności 9 Maja 2018

Budynek dawnego hotelu robotniczego przy ul. Młyńskiej przechodzi gruntowny remont. Miejsce do tej pory stanowiło dość wątpliwą wizytówkę tej części dzielnicy. Teraz powstają tu nowe mieszkania dla potrzebujących wsparcia oraz Centrum Usług Społecznych. Nie zabraknie placu zabaw, siłowni oraz boiska. Realizację zadania wspierają fundusze unijne, w kwocie blisko 4 mln zł.

 

Adaptacja zdegradowanego budynku na mieszkania socjalne oraz utworzenie Centrum Usług Społecznych w Czerwionce-Leszczynach obejmuje przebudowę budynku zlokalizowanego przy ulicy Młyńskiej 21a. Dzięki temu, w tym miejscu powstanie 51 mieszkań socjalnych (w tym 10 mieszkań chronionych). W budynku powstaną także pomieszczenia biurowe i usługowe Centrum Usług Społecznych. „To kolejna kompleksowa inwestycja, realizowana przez Gminę, która łączy proces rewitalizacji infrastrukturalnej ze społeczną. Zmieniamy przestrzeń miasta, ale robimy to uwzględniając potrzeby przyszłych mieszkańców i angażując ich w konkretne działania. Jak wskazują poprzednie tego typu realizacje, połączenie obu procesów inwestycyjnych pozwala osiągnąć najlepsze efekty” - podkreśla burmistrz Wiesław Janiszewski.

 

Prowadzone prace będą obejmować:

- przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania dwóch segmentów budynku hotelowego oraz budynku usługowego na lokale mieszkalne oraz pomieszczenia biurowe i usługowe CUS (w tym: instalacja: c.o., wod-kan. i elektryczna),

- termomodernizację obiektu w części objętej projektem,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w części objętej projektem,

- zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem do siatkówki plażowej,

- wykonanie dróg manewrowych, drogi pożarowej,

- wykonanie dwóch parkingów dla samochodów osobowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm (łącznie 62 miejsca parkingowe w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) - łączna powierzchnia parkingów wynosi 812,70 m2.

Łączna powierzchnia zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą wynosi 13 622,93 m2 .

 

Celem realizowanego projektu jest przede wszystkim poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, nie sprowadza się on jednak tylko do walki z niedoborem lokali socjalnych.

Wykorzystanie istniejącego już budynku na ten cel pozwoli na efektywne wykorzystanie zdegradowanych zasobów lokalowych, a jednocześnie podniesienie kwalifikacji społeczności obszaru poprzez utworzenie nowej infrastruktury. Oddanie w użytkowanie nowych mieszkań ma prowadzić do ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego, możliwe będzie również stworzenie atrakcyjnej oferty aktywizacyjnej dla osób niepełnosprawnych. Wśród długofalowych efektów projektu wymienić należy także podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, a także podniesienie ich samooceny.

„Stawiamy na wprowadzenie różnego rodzaju zajęć, których celem będzie poprawa funkcjonowania przyszłych mieszkańców budynku w społeczności lokalnej - zaznacza dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach Celina Cymorek. - Bardzo ważna jest dla nas integracja mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Należy pamiętać, że te osoby wejdą w nowe środowisko, liczymy, że otrzymają najlepsze wzorce od mieszkańców, którzy w tej chwili zamieszkują tę część dzielnicy. Będziemy także pracować nad poprawą umiejętności społecznych osób korzystających z nowo utworzonej infrastruktury”- dodaje C. Cymorek.

Dzięki zajęciom z doradcą zawodowym uczestnicy projektu zdobędą wiedzę na temat poruszania się na rynku pracy. Zaplanowano także różne formy działań, adresowane do najmłodszych mieszkańców. Wszystkie te zabiegi służyć będą ekonomicznemu i społecznemu usamodzielnieniu się osób objętych wsparciem.

Zakończenie zadania zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

 

do góry