Strona główna/Urząd/Aktualności/Remont ulicy Powstańców Śląskich

Remont ulicy Powstańców Śląskich

Aktualności 5 Maja 2010

Rozpoczęły się prace remontowe na ul. Powstańców Śląskich w Leszczynach. 

Ich zakres obejmuje rozbiórkę istniejącej, uszkodzonej i zdeformowanej nawierzchni z płyt betonowych, odtworzenie istniejącego chodnika, remont i wymianę elementów odwodnienia oraz realizację oznakowania pionowego i poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pojdy" jest projektem współfinansowanym w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
Wartość zadania opiewa na kwotę 3 324 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 1 640 500 zł.

Dzięki zrealizowanym pracom ma poprawić się bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Powstańców Śląskich. Remont pozwoli na zwiększenie przepustowości i płynności ruchu na drodze łączącej dwie drogi powiatowe oraz przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu dzięki usunięciu nierówności jezdni, przełomów podłużnych i poprzecznych. Remont chodnika wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych.

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi wystąpią utrudnienia w ruchu oraz wprowadzone zostaną zmiany tras kursujących autobusów.

Więcej o zmianie w rozkładzie jazdy autobusów:

http://www.mzkjastrzebie.com/portal/mzk/1/2026/Od_dnia_04052010r_nastapi_zamkniecie_ul_Powstancow_Sl_w_Leszczynach.html

do góry