Strona główna/Urząd/Aktualności/Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza

Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza

Aktualności 16 Kwietnia 2016

Przy ulicy Mickiewicza na terenie zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko” trwa remont kanalizacji deszczowej.

„Realizacja inwestycji była koniecznością, w tym miejscu mieliśmy już spory problem z odpływem wód deszczowych, zwłaszcza w czasie intensywnych opadów deszczu” - wyjaśniają pracownicy Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach. Po zakończeniu procedur w trybie prawa zamówień publicznych wyłoniony został wykonawca. „Jest to firma Geo-Bud, wchodząca w skład konsorcjum, które niedawno realizowało dla nas kompleksową rewitalizację osiedla familoków. Jest to więc podmiot, który doskonale zna warunki, w których realizuje nowe zadanie. Dla gminy, z kolei, przedsiębiorstwo dało się poznać jako firma rzetelna, sumienna i sprawnie prowadząca powierzone prace”- zaznaczają pracownicy ZDISK-u.

I także tym razem inwestycja postępuje terminowo.

Zakres robót to między innymi: przeprowadzenie robót rozbiórkowych, roboty ziemne i demontażowe, wykonanie kanałów z rur, montaż studni rewizyjnych i studzienek ściekowych. Inwestycja obejmuje także prace, które przyczynią się do poprawy estetyki tej części zabytkowego osiedla - wykonanie chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej wraz oraz wykonanie nowej nawierzchni nad ciągiem kanalizacji deszczowej na powierzchni ponad 1000 m kw.

Zgodnie z umową, prace mają zostać zakończone 16 maja, a wartość zadania wynosi ok. 300 tys. zł.

do góry