Strona główna/Urząd/Aktualności/Realizacja zadania pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

Realizacja zadania pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"

Aktualności 5 Lutego 2016

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach NrLII/609/10 z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania wg.§ 3 ust. 3 Wydział Mienia i Geodezji tut. Urzędu przedstawia kandydata do zawarcia umowy dotacji, którym jest: Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach ul. Furgoła 46 podmiot złożył ofertę na realizację zadania pod nazwą „Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyn".

Oferta wpłynęła dnia 22.09.2015r. wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w kwocie 125.000,00   (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł).

W budżecie Gminy i Miasta zarezerwowano środki finansowe na przedstawione zadania.

do góry