Strona główna/Urząd/Aktualności/Realizacja projektu "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"

Realizacja projektu "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze"

Aktualności 4 Grudnia 2014

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w związku z realizacją projektu "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na Inicjatywę Lokalną organizowaną w partnerstwie z Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego.
Przedmiotem konkursu jest sfinansowanie w ramach projektu przedsięwzięć mających charakter inicjatywy lokalnej mieszkańców, tj. rozwiązującej istniejący problem społeczny w danej gminie, dzielnicy czy sołectwie.

Regulamin konkursu wraz z formularzem wniosku do pobrania w poniższym linku:

 
Projekt w formie papierowej należy dostarczyć (w zamkniętej kopercie) osobiście na adres Biura Związku lub przesłać pocztą na adres Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedziba w Rybniku, ul. J i F. Białych 7 , 44-200 Rybnik do dnia 18 grudnia 2014 roku, do godziny 15.00.
 
Ponadto, wniosek należy również przesłać drogą mailową na adres: biuro@subregion.pl oraz biuro@federacja.slask.pl, nie poźniej niż w dniu złożenia/przesłania jego wersji papierowej.
top_baner
do góry